Koli Haz覺rlama Makinesi

AYSPAK-ECP KOL襤 HAZIRLAMA MAK襤NES襤; özel olarak tasarlanm覺 kompakt tasar覺m覺 ile koli ve kutu seçimine bal覺 olarak dakikada 10 koliye kadar ç覺kt覺 elde edebilme kapasitesine sahip kolileme haz覺rlama makinesidir. Ayn覺 makinede çeitli koliler ve kutu modelleri bar覺nd覺ran çok çeitli ürünler için mükemmel bir sistemdir. Güvenlik, dayan覺kl覺l覺k, üretkenlik ve verimlilik aç覺s覺ndan gelimi özelliklerde, tamamen ihtiyaçlar覺n覺za uygun olarak tasarlanm覺t覺r. G覺da, ilaç ve kozmetik bata olmak üzere geni endüstriyel yelpazede müterilerin özellemi ihtiyaçlar覺na çözüm sunmaktad覺r.

Makine çal覺ma plan覺 çerçevesinde koli magazin haznesi bir personel taraf覺ndan doldurulur. Kutular ise elle veya sistem yard覺m覺yla ürün besleme konveyörüne al覺n覺r ve start verilir. Sistem otomatik olarak koli besleme magazininden bir koli alarak otomatik olarak açarak doluma haz覺r hale getirilir. Ayn覺 zamanda ürünler de dolum için haz覺rlan覺r. Ürün besleme hatt覺ndan otomatik olarak ta覺nan ürünler aç覺lm覺 olan kartonun üstüne otomatik olarak itilir. Ürün yerletirme ileminin tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan otomatik olarak alt ve üst kapaklar talep edilen ekilde bantlanarak kapat覺l覺r. Bantlanm覺 ürünler makinenin ürün ç覺k覺 bölümünden ç覺kar. Böylece ilem tamamlan覺r.

Uluslararas覺 standartlara uygun, enerji verimlilii odakl覺, ergonomik, salam ve uyumlu mekanik aksamlar覺, kaliteli bileen altyap覺s覺, bak覺m ve yedek parça deitirme için kolay eriime sahip, operatör konforu ve optimize önleyici güvenlii, rekabetçi fiyat覺 ile benzerleri aras覺nda öne ç覺kan kompakt bir kolileyicidir. Ayr覺ca, temel teknik özelliklerinin yan覺nda çok özel hatlar için opsiyonel özelliklerin (üçüncü parti ekipmanlar覺n) entegrasyona aç覺kt覺r. Boyut deiiklikleri, parçalar覺 deitirme ihtiyac覺 duymadan manuel olarak tamamlanabilir; istee bal覺 bir otomatik boyut deitirme özellii de eklenebilir. Gelimi servo teknolojisi, makinenin elektrik kabini gereksinimlerini en aza indirir.

AYSPAK-ECP hakk覺nda daha geni bilgi ve spesifik çözümler için inceleyiniz…

al覺ma
ekli
Alternatif
Sekt繹r
Genel
zellikler
Teknik
zellikler
G羹venlik ve Uyar覺
Sistemleri
Opsiyonel
zellikler
Yap覺ld覺覺
Marka

ALIMA EKL襤

 • Sürekli Hareket Sistemi

ALTERNAT襤F SEKTR

 • Her Sektör

GENEL ZELL襤KLER

 • • Dakikada 10 adet koli haz覺rlayabilme (Koli tipi, ürün ve besleme süresine göre deikenlik gösterir),
  • Yüklemeyi kolaylat覺ran ergonomik ürün besleme ve gruplama sistemi
  • Ayarlanabilir magazin (koli) haznesi,
  • Hazneden hatta otomatik koli besleme sistemi
  • Otomatik koli alma-açma sistemi
  • Eksik ürün / kolileri otomatik olarak reddetme,
  • Çift tarafl覺 ve birbiriyle senkronize koli-kutu ta覺ma band覺
  • Koli alt kapaklar覺n覺 k覺v覺rma sistemi
  • Koli özelliine göre alt kapaklar覺 tutkall覺 veya bantl覺 kapak kapatma sistemleri
  • Entegre s覺cak tutkal kapatma istasyonlar覺 (tuck veya hot melt extruding systems available)
  • Esnek ve ayarlanabilir tutkal kal覺nl覺覺, tutkal uzunluu ve tutkal adedi özellii (ayarlanabilir tutkal atma mesafe ayar覺)
  • 7 inc, renkli ve dokunmatik PLC kontrol paneli
  • Kullan覺c覺 dostu, ergonomik Türkçe PLC arayüz
  • Kolay anla覺l覺r hata ve ar覺za görüntüleme ekran覺
  • Günlük üretim, toplam üretim ve makine çal覺ma saati bilgi ekran覺
  • Adreslenmi elektrik devresi ve devre emas覺
  • Parçalara tam eriilebilirlii salayan konsollu çift balkon yap覺s覺,
  • Makineyi normal h覺z覺nda, yava veya jog modda çal覺t覺rabilme olana覺,
  • Manuel koli ebat deiim ayarlar覺
  • Farkl覺 koli ayarlamalar覺nda ayar sürelerini k覺saltan numaratörler
  • H覺zl覺 boyut deitirme için el krank ayar覺
  • Karton çap覺n覺 artt覺rmak için ayarlanabilir zincir ta覺ma sistemi
  • Inox paslanmaz çelik makine gövdesi
  • Makine Kullan覺m K覺lavuzu (Makine ayarlar覺n覺 ve temel özellikleri yer al覺r)

TEKN襤K ZELL襤KLER

 • KUTU ÖZELL襤KLER襤
  Kutulama H覺z覺 (Paket tipi,
  ürün ve besleme süresine
  göre deikenlik gösterir)
  OrtalamaMin adet/ DakMax adet/Dk
  612
  Kutu Ölçüleri En BoyYükeseklik
  Max850 mm540 mm710 mm
  Min360 mm400 mm370 mm
  Ürün A覺rl覺覺OrtalamaMinMax
    


  MAK襤NE ÖZELL襤KLER襤
  Makine Ölçüleri
   
  Ortalama
  En
  Boy
  Yükseklik
  1280
  5100
  2400
  Makine Ortalama A覺rl覺覺
   
  Enerji /Elektrik Voltaj覺
  380 V 50 Hz
  Hava Bas覺nc覺
  6 Bar
  Hava Tüketimi
  Yakla覺k 100 lt/dk
  Kontrol Sistemi
  PLC Dokunmatik Ekran Kontrolü
  Garanti
  2 Y覺l

GVENL襤K VE UYARI S襤STEMLER襤

 • Durum Kontrol Sistemi
  K覺rm覺z覺 ve yeil renkte kontrol lambalar覺 ile makinenin çal覺ma, durma veya ar覺za durumunu gösteren sesli ve 覺覺kl覺 uyar覺 sistemi
  Balang覺ç Güvenlik Sistemi
  Her çal覺ma balang覺c覺nda 3 sn gecikmeli çal覺ma ve bu sürede sesli ve 覺覺kl覺 uyar覺 sistemi
  Magazin Uyar覺 Sistemi
  Kutu haznesinde kutunun azalmas覺 durumunda devreye giren sesli ve 覺覺kl覺 uyar覺 sistemi
  Dolum Güvenlik Sistemi
  Dolum esnas覺nda kutu veya ürün olmamas覺 durumunda devreye girerek ürün veya kutuyu 覺skartaya ç覺karan güvenlik sistemi
  Personel Güvenlik Sistemi
  襤 kazalar覺n覺 önleyici, personel güvenliine odaklanan yaz覺l覺msal ve mekanik önleyici güvenlik sistemi
  Ar覺za Güvenlik Sistemi
  Ar覺za durumunda makinenin çal覺mas覺n覺 durduran, ve ar覺za durumunu gösteren, ekran görüntüleme ile sesli ve 覺覺kl覺 uyar覺 sistemi
  Hava Bas覺nç Güvenlik Sistemi
  Sensörler yard覺m覺yla hava bas覺nc覺n覺n dümesi durumunda ar覺zay覺 gösteren sesli-覺覺kl覺 uyar覺 sistemi

OPS襤YONEL ZELL襤KLER

  • Tarih Kodlama Sistemi     
  • Etiket Yap覺t覺rma Sistemi     
  • Ürün Besleme Sistemi     
  • Ürün Gruplama Sistemi     
  • 襤lave Broür/ Not/ Reçete Koyma Sistemi     
  • Kontrol Paneli Dil Seçenei     
  • Endüstri 4.0 Entegrasyonu     
  • EKED Prosedürüne Uygunluun Belgelendirilmesi     
  • Kalite Standartlar覺na Uygunluun Belgelendirilmesi     
  • Kurumiçi ISG artnamesine Uygunluun Belgelendirilmesi

YAPILDII MARKA

 • ADALILAR

V襤DEO

PAKETLEME S襤STEMLER襤

KOL襤LEME MAK襤NALARI

ROBOT襤K S襤STEMLER

ANAHTAR TESL襤M PROSESLER